بـرگزار کننـده/مجری:

شرکت توسعه تجارت و مدیریت نمایشگاه های بین المللی نبراس

نشانی محل ستاد برگزاری نمایشگاه:

تهران ، بزرگراه صدر غرب ، قیطریه ، نبش خیابان تواضعی ، پلاک ۱/۲ ، واحد ۳۱

شماره تلفن و دورنگار:

22216271-22206447

پست الکترونیک:

info@nebrasfair.com

وب سایت نمایشگاه:

صفحه اصلی