ثبت نام اولیه
ارسال مدارک بلافاصله پس از ثبت نام
بررسی و تایید یا عدم تایید مدارک شرکت ها حداکثر ۲ روز بعد از ارسال مدارک
واریز هزینه ۳ روز پس از تایید درخواست غرفه
تغییر نوع غرفه ( با تجهیزات و بدون تجهیزات ) تاریخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۲
مدارک تکمیلی
ارسال اطلاعات جهت درج در کتاب نمایشگاه تاریخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۲
ارسال اسامی و عکس غرفه داران
فرم حراست
کتیبه
ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که میهمان خارجی دارند
مراحل اجرایی
اخذ مجوز غرفه سازی تاریخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۲
اخذ مجوز انشعاب برق تاریخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۲
تحویل غرف خودساز تاریخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۲
تحویل غرف پیش ساخته تاریخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۲
ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی تاریخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۲
تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران ۱۵/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ۱۷/۰۶/۱۴۰۲
جمع آوری غرفه و خروج کالا تاریخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۲